Polityka poufności

  Oświadczenie o ochronie danych
  dla strony internetowej www.bergmann-goldenstedt.de,
  katalogu części zamiennych etk.bergmann-goldenstedt.de,

  aplikacji Bergmann Sales (konfiguratora produktów) i aplikacji Bergmann Setting

  1. Wstęp

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera ogólne i specjalne informacje dot. strony internetowej www.bergmann-goldenstedt.de, strony internetowej z katalogiem części zamiennych etk.bergmann-goldenstedt.de, aplikacji Bergmann Sales z konfiguratorem produktów i aplikacji Bergmann Setting. Specjalne informacje dotyczące przetwarzania danych zostały odpowiednio oznakowane lub nazwane.

  Podczas każdych odwiedzin na stronie internetowej lub korzystania z aplikacji dochodzi do elektronicznego przetwarzania danych. Na tej stronie wyjaśnimy, które dane są przetwarzane i jak.

  2. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych (administrator)

  Ludwig Bergmann GmbH
  Hauptstr. 64-66
  49424 Goldenstedt
  Dane kontaktowe: patrz Nota prawna

  3. Inspektor ds. ochrony danych

  Ralf Lohmann
  - niezależny & certyfikowany inspektor ds. ochrony danych -


  HUBIT Datenschutz
  e-mail: info(at)hubit.de
  Internet: www.hubit-datenschutz.de
  Nr tel. w kwestiach ochrony danych: 0421-33114300

  4. Ogólne informacje dot. ochrony danych

  Przetwarzanie danych podczas wyświetlania stron internetowych

  Podczas wyświetlania strony internetowej dochodzi do automatycznego przekazywania drogą internetową dużej ilości danych, także danych osobowych.  Jest to konieczne z technicznego punktu widzenia, aby w ogóle było możliwe wyświetlenie strony internetowej i aby zapewnić jej maksymalną funkcjonalność.

  Podczas każdorazowego wyświetlania strony internetowej, pobierania zdjęć z serwera, ładowania zewnętrznych wtyczek (lub skryptów), przesyłania strumieniowego nagrań wideo czy też korzystania z wielu innych możliwości przekazu, komputer użytkownika przesyła dane do serwera, z którego są one ładowane. Podczas wyświetlania strony internetowej wyszukiwarka internetowa użytkownika (np. Firefox, Internet Explorer, Edge, Opera, Safari, Google Chrome) automatycznie przesyła określone informacje z systemu użytkownika. Dane te dotyczą przykładowo:

  • strony internetowej, z której otwierana jest strona internetowa lub plik (zdjęcie, skrypt, nagranie wideo) lub w której plik jest zintegrowany (referer)
  • systemu operacyjnego
  • rozdzielczości ekranu
  • układu klawiatury (język)
  • adresu IP, z którego załadowano stronę lub plik
  • nazwy otwieranej strony lub pliku
  • znacznika czasu (data i godzina wyświetlenia)
  • nazwy i wersji wyszukiwarki internetowej
  • ilości transmitowanych danych
  • statusu pobrania (pobrano, kod błędu)

  Dane te są rejestrowane przez każdy serwer. Rejestracja służy przykładowo do

  • utrzymania i sprawdzania bezpieczeństwa informatycznego (np. w celu wykrycia ataków hackerskich) oraz funkcjonalności systemu informatycznego
  • analiz statystycznych (w oparciu o użytkowanie strony)
  • optymalizacji strony internetowej
  • dopasowania sposobu wyświetlania strony internetowej lub plików tak, aby mogły one być optymalnie przedstawiane na urządzeniu użytkownika.

  W przypadku protokołów bezpieczeństwa nie stosuje się pseudonimizacji ani anonimizacji, gdyż uniemożliwiałyby one identyfikację potencjalnych przeciwników. Analiza danych w innych celach odbywa się z reguły w sposób anonimowy i nie dochodzi do profilowania. Więcej informacji dostępnych jest w dalszych częściach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

  Następuje rozdzielenie danych między bazą danych, zarządzaniem sesją i logowanymi informacjami.

  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), doprowadzenie do zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), uzasadnione zainteresowanie podmiotu odpowiedzialnego, np. w odniesieniu do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, ochrona przed roszczeniami i wysuwanie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f).

  Podczas korzystania z naszego katalogu części zamiennych (etk.bergmann-goldenstedt.de) będą w ramach rejestracji i użytkowania nadal przetwarzane m.in. następujące dane:

  Zarejestrowani użytkownicy katalogu:

  • imię i nazwisko
  • ustawienia profilu
  • adresy (sprzedawców, odbiorców końcowych)
  • nazwa firmy
  • stanowisko
  • nr telefonu
  • adres e-mail

  Pracownicy:

  • nazwa użytkownika
  • adres użytkownika
  • nazwa użytkownika katalogu w Windows
  • sesja PHP (ID i dane)
  • token użytkownika
  • logowane informacje dot. wysyłanych e-maili (ExportDynamic.log)
  • log dostępu do IIS/Apache (adres IP)

  W związku z korzystaniem z aplikacji Bergmann Sales przetwarzane są następujące dane:

  • rola
  • zwrot grzecznościowy
  • nazwisko, imię
  • język
  • dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres, adres e-mail)
  • dane konfiguracyjne, ofertowe, kontraktowe
  • stosunek handlowy (np. sprzedawca, odbiorca końcowy)

  5. Osoba, której dane dotyczą

  „Osoba, której dane dotyczą” (zwana także „podmiotem danych”) to osoba, której dane osobowe są zbierane i przetwarzane. „Osoba, której dane dotyczą” zwana jest dalej także „osobą odwiedzającą stronę internetową” lub „użytkownikiem”.

  Informacje dot. praw podmiotów danych

  Każdy podmiot danych może dochodzić swoich praw (praw osób, których dane dotyczą) w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych. Może tego dokonać drogą mailową, pocztową lub przy pomocy udostępnionego formularza. Zapytania drogą telefoniczną są również możliwe, jednak są one tylko przyjmowane drogą telefoniczną bez udzielania odpowiedzi. Podmiot odpowiedzialny wybiera medium (drogę pocztową, mailową lub inną) i przesyła podmiotowi danych przy pomocy tego medium odpowiedź na jego zapytanie. Odpowiedzi na zapytania podmiotów danych dotyczących ich praw są bezpłatne. W przypadku nadmiernego dochodzenia praw przez podmiot danych (np. wysoka frekwencja), może zostać naliczona przez podmiot odpowiedzialny opłata. Odpowiedź następuje w ciągu określonego prawnie okresu jednego miesiąca. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać wydłużony (np. z powodu dużej ilości zapytań lub kompleksowości zapytania). Należy podać uzasadnienie wydłużenia. Poniżej podano prawa podmiotów danych. W celach orientacyjnych przedstawiliśmy je w punktach. Pod każdym punktem kryje się link do szczegółowych objaśnień (na stronach HUBIT-Datenschutz).

  Osoba zainteresowana musi dowieźć swojej tożsamości przed podmiotem odpowiedzialnym w celu zapewnienia, że jest upoważniona do dochodzenia praw jako podmiot danych.

  Na stronie internetowej HUBIT-Datenschutz dostępny jest formularz, przy pomocy którego podmioty danych mogą dochodzić swoich praw. Formularz do dochodzenia praw jako podmiot danych

  6. Pliki cookie

  Podczas korzystania z aplikacji Bergmann Sale nie są stosowane pliki cookie.

  Podczas korzystania z aplikacji Bergmann Setting nie są stosowane pliki cookie.

  Zrezygnowano ze stosowania plików cookie na stronie internetowej www.bergmann-goldenstedt.de.

  Na stronie tk.bergmann-goldenstedt.de stosowane są następujące pliki cookie z zachowaniem podanych terminów usuwania:

  - plik cookie „PHP Session ID” jest usuwany w momencie zamykania przeglądarki internetowej

  - plik cookie „Dane profilu” jest usuwany po upływie roku od ostatniego dostępu do profilu

  - plik cookie „Zapamiętaj dane do logowania” jest usuwany po upływie skonfigurowanego czasu

  - plik cookie „Zaakceptowano warunki ochrony danych” jest usuwany po upływie 5 lat od ostatniego dostępu

  7. Szyfrowanie strony internetowej

  W celu ochrony danych użytkowników wszystkie treści na naszej stronie internetowej są transmitowane przy użyciu szyfrowania (TLS).

  Przesyłanie danych między aplikacją Bergmann Sales na urządzeniu użytkownika i serwerem odbywa się przy użyciu szyfrowanego połączenia.

  8. Formularze

  Przy pomocy formularzy można się z nami kontaktować lub przesyłać zapytania dotyczące na przykład określonych produktów. Proszę wypełnić wszystkie pola obowiązkowe. Alternatywnie można się z nami skontaktować telefonicznie, drogą mailową lub osobiście.

  Podstawę prawną przetwarzania danych z wyrażeniem zgody stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile chodzi o zapytania dotyczące produktów lub zapytania do istniejącej umowy.
  Podstawę prawną przetwarzania danych w związku z przesłaniem wiadomości e-mail stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli celem nawiązania kontaktu drogą mailową jest zawarcie umowy, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  Dane osobowe z formularza kontaktowego są przetwarzane jedynie w celu rozpatrzenia zapytania lub nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania z nami kontaktu drogą mailową również istnieje uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych.
  Nie dochodzi do przetwarzania żadnych innych danych związanych z formularzem kontaktowym.

  Dane te są usuwane jak tylko zostanie osiągnięty cel, do którego były zbierane. Dzieje się tak, gdy dane podane w formularzu lub przesłane e-mailem nie są już potrzebne do prowadzenia dialogu lub odpowiedzi na zapytanie, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne wymogi prawne dotyczące okresu przechowywania.
  Dane, które są dodatkowo zbierane w związku z przesyłaniem danych, są usuwane, jak tylko nie są już potrzebne do danego celu.

  Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana. W takim przypadku niemożliwe jest dalsze prowadzenie dialogu ani rozpatrzenie zapytania. W razie sprzeciwu wszystkie dane, które zostały zapisane na skutek nawiązania kontaktu, zostaną usunięte, o ile nie stoją temu na przeszkodzie inne wymogi prawne dotyczące okresu przechowywania.
  Na stronie internetowej HUBIT-Datenschutz dostępny jest formularz służący do zgłoszenia sprzeciwu. Zgłoszenie to zostanie przyjęte przez naszego inspektora ds. ochrony danych i przekazane do odpowiednich działów naszej firmy. Formularz do dochodzenia praw jako podmiot danych

  Zrezygnowaliśmy ze stosowania narzędzia Captcha.

  9. Matomo

  Używamy Matomo (dawniej: Piwik) do celów analitycznych w celu analizy korzystania ze strony internetowej. Narzędzie analityczne nie ustawia plików cookie. Podczas uzyskiwania dostępu do strony tej domeny zapisywane są następujące dane:
  - Dostęp do strony internetowej
  - Strona internetowa, z której użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej (referer)
  - Czas spędzony na stronie internetowej
  - Częstotliwość dostępu do strony internetowej

  Twój adres IP jest przechowywany anonimowo.

  Matomo(Piwik) jest zainstalowany na jednym z naszych serwerów.

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  Dzięki przetwarzaniu danych osobowych możemy ocenić zachowanie użytkowników podczas surfowania. Dzięki temu możemy uzyskać informacje na temat korzystania z poszczególnych stron lub komponentów, a tym samym ulepszyć naszą stronę internetową i jej użyteczność. Cele te uzasadniają również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych (patrz wyżej: podstawa prawna). Anonimizując adres IP, bierzemy pod uwagę interes użytkownika w zakresie ochrony jego danych.

  Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do naszych celów nagrywania.

  10. Specjalne przetwarzanie danych przez aplikację Bergmann Sales

  Zanim aplikacja Bergmann Sales uzyska dostęp do danych (np. kontaktów, danych lokalizacyjnych) na urządzeniu użytkownika, użytkownik jest proszony w formie dialogu o wyrażenie zgody. Prośba o wyrażenie zgody zostaje wystosowana z reguły podczas pierwszego uruchomienia aplikacji. Zgoda nie jest niezbędna do działania aplikacji. Dostęp do danych ułatwia jedynie korzystanie z aplikacji. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę, dezaktywując dostęp w ustawieniach swojego urządzenia.

  10.1 Lokalizowanie

  Zasadniczo nie przeprowadzamy lokalizowania.

  W aplikacji przedstawiciel handlowy firmy może zamiast wpisywania adresu przejąć aktualną pozycję. W tym przypadku dane lokalizacyjne przekształcane są w dane adresowe. Nie ma więc miejsca trwałe lokalizowanie przez aplikację.

  10.2 Dostęp do kontaktów

  W razie wyrażenia zgody na dostęp do kontaktów zapisanych na urządzeniu, można importować adres, aby nie musieć go wprowadzać ręcznie w przypadku tworzenia zbioru danych. W innych przypadkach dostęp do kontaktów nie ma miejsca.

  10.3 Dostęp do mikrofonu i aparatu fotograficznego

  Dostęp do mikrofonu i aparatu fotograficznego nie ma miejsca.

  11. Specjalne przetwarzanie danych na stronie www.bergmann-goldenstedt.de

  11.1 YouTube

  Przy pomocy rozwiązania typu „dwa kliknięcia” wkomponowaliśmy nagrania wideo z serwisu YouTube. Oznacza to, że połączenie transmisji danych z serwisem YouTube jest nawiązywane dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie na takie nagranie wideo.
  Wybraliśmy tą opcję, aby chronić dane użytkowników.

  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  W przypadku wyświetlania nagrań wideo (patrz: Informacje ogólne) przeglądarka internetowa użytkownika przesyła dane do YouTube. Przetwarzanie danych przez ten serwis zależy od tego, czy użytkownik posiada konto w Google lub YouTube lub od tego, czy jest na nim zalogowany. Jeśli użytkownik jest zalogowany, dane mogą zostać powiązane czy też przyporządkowane do konta użytkownika.

  Google zapisuje te dane i wykorzystuje je do optymalizacji swoich usług, do celów reklamowych oraz analiz rynkowych. Dokładne cele przetwarzania danych i szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych dostępne są na stronach internetowych Google (patrz: Sprzeciw i możliwości usunięcia).

  Jeśli użytkownik nie chce, aby informacje te zostały powiązane z jego kontem Google, czy też do niego przyporządkowane, musi się wcześniej z niego wylogować.
  Proszę zapoznać się także z udostępnionymi przez Google informacjami na temat przetwarzania i ochrony danych.
  Oświadczenie o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy
  Oświadczenie: Kontrola prywatności: https://privacy.google.com/take-control.html?categories_activeEl=sign-in
  Kontrola opcji dot. prywatności w Google: https://myaccount.google.com/intro/privacycheckup
  Oświadczenie Google o ochronie danych: https://privacy.google.com/#
  Oświadczenie o tym, które dane są zbierane i wykorzystywane: https://privacy.google.com/your-data.html

  12. Specjalne przetwarzanie danych przez aplikację Bergmann Setting

  W aplikacji nie dochodzi do specjalnego przetwarzania danych.

  13. Inne

  Przy użyciu funkcji archiwizacji przeglądarek internetowych można poza tym często wyświetlić dane nawet wtedy, gdy informacje z wymienionych wyżej stron internetowych zostały już usunięte lub zmodyfikowane.

  Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało sporządzone przez HUBIT-Datenschutz.

  youtube