DKE-Data
Neutralny dla producenta, międzyproduktowy hub danych do wymiany danych między maszynami i oprogramowaniem rolniczym różnych producentów

youtube