BERGMANN Setting
Łatwa regulacja rozsiewacza wraz ze wskazaniem NPK i narzędziem kalibrującym podłogi transportowej

Galeria obrazów

youtube