Przeprowadzony przez DLG test rozrzutnika V-Spread i 2-Spread

  Doskonała jakość rozrzutu, potwierdzona oficjalnie przez DLG

  Pod koniec marca 2022 r. Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) przeprowadziło niezależne testy trzech różnych adapterów rozrzucających w trzech rozrzutnikach firmy BERGMANN na terenach należących do gospodarstwa rolnego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

  • TSW 6240 W z V-Spread (ø talerza rozrzucającego 1.100 mm, 6 łopatek rozrzucających)
  • TSW 2140 E z V-Spread (ø talerza rozrzucającego 1.000 mm, 4 łopatki rozrzucające)
  • M 6240 W z 2-Spread (dwa pionowe walce, ø 1.050 mm)

  Wszystkie trzy rozrzutniki uzyskały najwyższe oceny i otrzymały znak jakości „DLG anerkannt”.

  youtube