2024: 70 lat rozrzutników BERGMANN

  Kamienie milowe

  • Pierwszy rozrzutnik obornika BERGMANN M 50 w prospekcie z 1955 r.

   1954

   Z chwilą przejścia do produkcji rozrzutników obornika modeli 
   M 50, M 60 i M 70 o dopuszczalnej masie całkowitej 2,5 / 3 t firma BERGMANN tworzy podstawy swojego rozwoju jako specjalisty w dziedzinie technologii rozrzucania.

   1959


   M 70 został zastąpiony modelem M 75 o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.

  • Dodatkowa ładowarka AL 10 sprawiła, że rozrzutnik obornika BERGMANN zyskał jeszcze bardziej na uniwersalności.

   Od 1960

   Rozszerzenie asortymentu o zawieszaną ładowarkę półportalową L 100, która umożliwia załadunek obornika, słomy, siana i wielu innych materiałów.

   Od 1962
    

   Typoszereg M 42 do M 82: pięć modeli, podwozia jedno- i dwuosiowe, większa pojemność ładunkowa, dopuszczalna masa całkowita od 2,2 do 3,5 t, jako rozrzutnik obornika i wóz wielozadaniowy. W celu szerszego wykorzystania opracowano zawieszaną ładowarkę AL 10 z możliwością załadunku trawy, słomy, liści buraków i innych materiałów.

  • Asortyment produktów BERGMANNA z zakresu rozrzutników obornika w połowie lat 60.

   Pod koniec lat 60.

   typoszereg został rozszerzony o model M 92 o dopuszczalnej masie całkowitej 5,7 lub 6,5 t

   na początku lat 70.

   o M 102 jako model dwuosiowy o dopuszczalnej masie całkowitej 7,1 t.

  • BERGMANN M 92 TA – tu z panelami bocznymi – był pierwszym rozrzutnikiem obornika z podwoziem tandemowym.

   Od początku do połowy lat 70.

   zastąpiono pięć modeli M 42 do M 82 sześcioma modelami 
   M 44 do M 84.

   W porównaniu z poprzednimi modelami miały one większą pojemność ładunkową (od 4,9 do 7,5 m³), większy rozstaw kół i szersze opony, a także wyższą dopuszczalną masę całkowitą 
   (od 3,1 do 5,7 t).

   Ich produkcja trwała do ok. 1990 r., podobnie jak modeli M 92 i M 102.

  • Jeden z pierwszych rozrzutników uniwersalnych BERGMANN, TSW 800, przy robotach polowych.

   Lata 80.

   Nowa generacja rozrzutników z modelami jednoosiowymi M 450, M 550, 
   M 600 i M 700 SG oraz resorowanymi modelami tandemowymi M 800 GTA,
   M 1200 i M 1600 o dopuszczalnej masie całkowitej od 4,5 do 16 t 
   - seryjnie ze ślimakowym adapterem rozrzucającym z dwoma walcami. 

   Począwszy od modelu M 700, w 1994 r. rozrzutniki zostały po raz 
   pierwszy wyposażone w stalowe ściany boczne.

  • BERGMANN M 800 o dopuszczalnej masie całkowitej 8 t, pojemności ładunkowej 10 m³ i ślimakowym adapterem rozrzucającym z dwoma walcami przy robotach polowych.

   1991

   Przejście do produkcji rozrzutników uniwersalnych z jednoosiowym 
   TSW 700 i modelem tandemowym TSW 800, z dwuwalcowym 
   adapterem rozdrabniającym z wysokością przepustową 1250 mm 
   i talerzowym adapterem rozrzucającym.

   Nowe rozrzutniki uniwersalne zapewniały zasięg rozrzucania do 
   22 m. Umożliwiły one również precyzyjny rozdział materiałów 
   innych niż obornik.

   W latach 90. asortyment rozrzutników obornika i rozrzutników 
   uniwersalnych był stale poszerzany i uzupełniany o modele o 
   dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton i pojemności 
   ładunkowej 21 m³.

   Adaptery rozrzucające umożliwiały osiągnięcie coraz wyższej 
   przepustowości.

  • Rozrzutnik obornika BERGMANN M 1614 SX przy robotach polowych w 1997 r. z prototypem adaptera rozrzucającego SX z wysokością przepustową 1 400 mm.

   1994

   Pojawił się PILOTBOX do rozrzutników, który, z niewielkimi modyfikacjami, jest nadal używany do obsługi rozrzutnika za pomocą centralnej skrzynki sterowniczej.

   Od 1995

   BERGMANN stosuje jako łańcuchy podłogi transportowej wyłącznie okrągłe łańcuchy stalowe o wymiarach 14 x 50 mm i sile zrywającej 25 t/łańcuch. W ten sposób firma BERGMANN do dziś wyznacza standardy w zakresie sztywności konstrukcyjnej podłogi transportowej.

   Koniec 1996

   Zaprezentowano pierwszy rozrzutnik o szerokości nadwozia 2 050 mm – TSW 1818 S.

  • Podwozie wymienne VARIOSIX firmy BERGMANN z nadwoziem rozrzutnika TSW A 21.

   1998

   Asortyment produktów uzupełniono o systemy wymienne VARIO. Różne nadwozia, takie jak nadwozia rozrzutnika, nadwozia objętościowe, nadwozia zbiornikowe, a także przyczepy wywrotki, można stosować z jednym podwoziem.

   Był to również czas wprowadzenia podwozi z hydraulicznym wyrównywaniem osi, podwozi tridemowych oraz montażu pierwszych urządzeń ważących do rozrzutników.

   1999

   Wprowadzony w 1996 r. elektromagnetyczny panel sterowania ME do komfortowej obsługi otrzymał opcjonalne rozszerzenie: można go teraz łączyć z systemem automatycznej regulacji ilości materiału rozrzucanego UNI-Control S.

  • W 2001 r. model TSW 1414 S był pierwszym rozrzutnikiem na rynku ze stożkową wanną wykonaną całkowicie ze stali oraz nowym i nowoczesnym designem.

   2001

   Wyprodukowano pierwsze rozrzutniki z wanną stożkową wykonaną całkowicie ze stali.

   Zalety tej konstrukcji: mniejsze zużycie ścian bocznych, mniejsze zapotrzebowanie ciągnika na moc, brak zagęszczania i zatoru materiału przed adapterem rozdrabniającym lub rozrzucającym oraz lepszy wynik rozrzucania.

   Test rozrzutnika uniwersalnego TSW 2016 S firmy BERGMANN przez DLG. Przyznano znak jakości „DLG anerkannt“ za funkcjonalność oraz jakość z wyróżniającą się precyzją rozrzucania.

    

  • Pierwsza maszyna samobieżna w firmie BERGMANN: Mercedes Actros z nadwoziem rozrzutnika TSW A 19.

   2005

   BERGMANN dzięki nadwoziu rozrzutnika TSW A 19 na Mercedesie Actros przedstawia na targach Agritechnica pierwszą maszynę samobieżną ze sterowanym przez GPS dokładnym rozrzucaniem.

   2009

   Prezentacja nowego rozrzutnika obornika M 1080 i podwozia hydraulicznego w TSW 6230 S na targach Agritechnica.

   Sygnał startowy dla przyszłościowej obsługi ISOBUS.

  • Rozrzutniki w teście floty; M 2120 T, TSW 2120 E, TSW 3140 T, TSW 5210 S i TSW 6240 S.

   2011

   Kompleksowe testy floty we współpracy z DLG. Ogółem pięć rozrzutników obornika i rozrzutników uniwersalnych uzyskało doskonałe wyniki w teście DLG Fokus i otrzymało znak jakości DLG za bardzo dobrą lub dobrą „jakość rozrzucania obornika” lub „jakość rozrzucania obornika i kompostu”.

   Rozrzutnik obornika M 2120 został zaprezentowany na targach Agritechnica.

   2015

   Na rynku pojawił się rozrzutnik z możliwością ważenia TSW 5210 W, a następnie modele TSW 6240 W i TSW 7340 W.

  • Rozrzutnik uniwersalny niskopodłogowy TSW 2140 E przy robotach polowych.

   2017

   Na targach Agritechnica zaprezentowano pierwszy rozrzutnik niskopodwoziowy BERGMANN, model TSW 2140 E.

   Na rynku wyróżnia go unikalna konstrukcja z wanną o szerokości 1 800 mm i dużymi oponami VF 480/95 R50.

  • Rozrzutnik uniwersalny TSW 6240 W z adapterem z szerokim rozrzutem V-Spread może osiągać szerokość roboczą do 36 m.

   2019

   Prezentacja nowego i opatentowanego adapter z szerokim rozrzutem V-Spread na targach Agritechnica. Dzięki talerzom rozrzucającym w kształcie litery V możliwe jest uzyskanie szerokości roboczej do 36 m.

   Przedstawiono również nowy hybrydowy adapter rozrzucający 2-Spread z dwoma dużymi pionowymi walcami na niskopodłogowym rozrzutniku obornika M 2140 E. 2-Spread został opracowany z myślą o najwyższej przepustowości.

  • Uniwersalny rozrzutnik niskopodłogowy M 2140 E z hybrydowym adapterem rozrzucającym 2-Spread.

   2022

   Dalsze kompleksowe testy DLG:

   Adaptery rozrzucające V-Spread i 2-Spread zostały oficjalnie wyróżnione znakiem jakości „DLG anerkannt” za doskonałą jakość rozrzutu.

   Test obejmował również nowy system kompensacji wagowej ExaRate zintegrowany z oprogramowaniem ISOBUS.

  • Funkcjonalny prototyp BERGMANN XPERT 5.25 na targach Agritechnica 2023.

   2023

   Premiera nowej generacji rozrzutników z całkowicie nową koncepcją konstrukcyjną.

   Na targach Agritechnica 2023 po raz pierwszy zaprezentowano funkcjonalny prototyp BERGMANN XPERT 5.25.

    

   ciąg dalszy nastąpi…!

  youtube